Consiliul Concurenței a amendat trei companii pentru încălcarea Legii concurenței prin încheierea unui acord anticoncurențial, care a avut ca obiect denaturarea concurenței prin participarea cu oferte trucate la proceduri de achiziții publice, organizate și desfășurate de către Biroul Migrație și Azil.

Potrivit deciziei autorității de concurență, au fost sancționate pecuniar următoarele companii:

  • ”Aricons-Prim" SRL – 6.606,77 lei;
  • ”Iunavit-Con" SRL – 64.307,04 lei;
  • ”Neovit-Construct" SRL – 19.421,33 lei.

Totodată, alte șase companii participante la achiziții publice au scăpat de amenzi. Consiliul a constat că nu există probe suficiente privind încălcarea de către acestea a prevederilor din Legea concurenței care ar justifica aplicarea măsurilor corective sau a sancțiunii. Autoritatea de concurență a încetat investigațiile în privința companiilor:

  • ”VitasBenefic" SRL și ”Grand Secret" SRL, participante la o procedură de achiziții și
  • ”Giesena" SRL, ”7 Servicii Imobiliare" SRL, ”Marconex-Prim" SRL și ”Vikmar Invest" SRL, participante la o altă procedură de achiziții publice.