Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind obligația persoanei fizice de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul înstrăinării locuinței de bază.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, prevederile art. 5 pct. 46) din Codul fiscal stabilesc că, locuință de bază este locuința care întrunește cumulativ următoarele condiții:

  • este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
  • constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

Potrivit art. 20 lit. y3) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază reprezintă surse de venit neimpozabile.

Astfel, în cazul înstrăinării locuinței de bază, nu apare obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).