Peste 500 de tranzacții cu acțiuni ale SA Viorica-Cosmetic au fost înregistrate, săptămâna aceasta, în afara pieței reglementate sau MTF. Datele au fost publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare.

Mai exact, au fost tranzacționate 81.839 valori mobiliare la un preț total de 1.312.697,56 lei. Ponderea valorilor mobiliare tranzacționate este de 1,16 la sută din numărul total al acestora aflat în circulație. Valoarea nominală a unei acțiuni a fost de 11 lei. Potrivit CNPF, tranzacțiile au fost de tipul: Retragerea obligatorie în condiţiile art.30 din Legea privind piaţa de capital.

Norma legală spune că deţinătorii de valori mobiliare cu drept de vot sunt obligaţi să vândă la un preţ echitabil ofertantului, la cererea acestuia, valorile mobiliare deţinute dacă, după derularea unei oferte de preluare obligatorii sau benevole, ofertantul deţine singur sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cel puţin 90% din valorile mobiliare ce constituie obiectul ofertei. Excepție sunt acţionarii care comunică ofertantului în scris despre faptul că nu doresc să îşi înstrăineze acţiunile, până la expirarea termenului stabilit în cererea de retragere obligatorie expediată acţionarilor minoritari.