În anul 2020 cu transportul public au fost transportați 55,6 milioane pasageri, cu 46,1% mai puţin față de anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 2434,7 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 59,2% comparativ cu anul 2019.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut în continuare ponderea covârșitoare – de 97,6% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv, doar 1,3% și 0,7%.

Comparativ cu anul 2019, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri (-75,6%), rutier (-45,8%) și feroviar (-38,0%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+56,1%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În anul 2020, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 54,2 milioane pasageri, cu 45,8% mai puțin, comparativ cu anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 53,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,3%, Nord – 15,2%, Sud – 8,6% și UTA Găgăuzia – 2,3%.

În anul 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 16,5 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în anul 2019 cu 12,5%. Parcursul mărfurilor a totalizat 4635,2 milioane tone-km, cu 6,3% mai puțin comparativ cu anul 2019.