50,5 milioane pasageri au fost transportați cu transportul public pe parcursul lunilor  ianuarie-octombrie. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, numărul acestora este 11,9% mai mare față de aceeași perioadă din anul 2020.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv, 1,4% și 1%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian de pasageri (de 2,1 ori) și transportul rutier (+11,6%). Totodată, se atestă o scădere în transportarea pasagerilor cu mijloace de transport fluvial (-15,5%) și feroviar (-14,9%).

Cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 49,2 milioane pasageri, cu 11,6% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,1%, Nord – 16,8%, Sud – 9,0% și UTA Găgăuzia – 2,7%.

Întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din  2020 cu 16%.

Întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,1%), au transportat 12,9 milioane tone de mărfuri, cu 18,2% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 44,5%, regiunile de dezvoltare Centru - 29,6%, Nord - 17,5%, Sud - 5,6% și UTA Găgăuzia - 2,8%.

Cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,9% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 2,7 milioane tone de mărfuri sau cu 8,8% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2020.