Anul trecut au fost înființate puțin peste 7 mii de companii, dar au fost radiate din Registrul fiscal peste 20 de mii. Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), la sfârșitul anului trecut, în Registrul fiscal de stat erau înregistrați 292.200 contribuabili. Comparativ cu anul 2019, numărul contribuabililor s-a diminuat cu circa 7%. Diminuarea numărului de contribuabili este determinată de procesul de radiere al agenților economici inactivi, inclusiv a gospodăriilor țărănești care nu activează.

SFS, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislație, prezintă Agenției Servicii Publice (ASP) lista contribuabililor ce corespund noțiunii de ”inactiv”, pentru a decide asupra radierii din oficiu. Astfel, pe parcursul anului 2020, la inițiativa SFS, ASP a asigurat radierea din Registrul de stat al unităților de drept a 9.353 contribuabili ce corespund noțiunii de ”inactiv”.