În decursul anului 2019, numărul documentelor fiscale prezentate Serviciului Fiscal de Stat (SFS) prin intermediul sistemului informațional Declarația electronică, de către persoanele fizice, a crescut față de anul 2018 de mai bine de două ori, și a constituit circa 37,2 mii. 

Datele statistice ale Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), arată că, anul trecut, numărul documentelor fiscale prezentate SFS prin sistemul Declarația electronică de către persoanele juridice a sporit, față de anul 2018, cu 9,6 % și a alcătuit peste 1 mil. 692 mii.

Per total, în anul 2019 contribuabilii persoane juridice și persoane fizice au prezentat SFS circa 2 mil. 437,9 mii de documente fiscale, dintre care 1 mil. 729,2 mii - în format electronic și 310,5 mii – pe suport de hârtie. Ponderea documentelor fiscale prezentate în format electronic a crescut cu  4,43 puncte procentuale: de la 66,50%, în anul 2018, la 70,93%, în anul 2019.
  
Conform acelorași date, în perioada de referință, numărul total al contribuabililor care aveau acces la serviciile fiscale electronice a alcătuit circa 175,2 mii, dintre care 65,1mii sunt persoane juridice și peste 110 mii - persoane fizice.

Cel mai frecvent contribuabilii au accesat sistemele informaționale Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului și e – Factura. Anul trecut, în sistemul informațional e – Factura au fost înregistrate și procesate peste 2 mil. 164 mii de facturi, cu 33,4 la sută mai mult decât în anul 2018, iar prin sistemul Contul curent al contribuabilului au fost generate în regim on - line per total peste 4,1 mil. de rapoarte.

Sistemul informațional Declarația electronică este destinat depunerii declarațiilor electronice de către persoanele juridice și fizice prin asigurarea întregului ciclu de viață al unui document electronic: creare, semnare, depunere și acceptare, iar sistemul Contul curent al contribuabilului asigură evidența obligațiilor fiscale ale persoanelor juridice și fizice pe toate clasificatoarele bugetare și procesul de unificare a notelor de plată pe toate tipurile de impozite pentru efectuarea unei singure achitări.       

Contribuabilii care au nevoie de consultanță și suport tehnic la prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019 prin sistemul informațional Declarația electronică că ei pot primi acest ajutor sunând la Centrul unic de apel al SFS 080001525. Apelurile la acest număr sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon fix sau mobil.