Întreprinderea de stat ”Moldelectrica", întreprinderea de stat ”MoldATSA” și Societatea pe Acțiuni ”Energocom” sunt cele mai transparente întreprinderi cu capital public din Moldova în anul 2020. La polul opus se situează ”Apă-Canal Soroca”, ”Confercai” și ”Gara Nord”. Informația a fost prezentată în Clasamentul transparenței întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” și INEKO Slovacia.

Pentru calcularea clasamentului de transparență a fost monitorizată activitatea a 60 de întreprinderi de stat, municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova în anul 2020. Întreprinderile au fost selectate după indicatorii economici, în funcție de mărimea activelor, importanța domeniului de activitate al acestor întreprinderi, cu includerea nemijlocită și a întreprinderilor fondate de către autoritățile publice locale. Întreprinderile cu capital public au fost evaluate în baza a șase criterii de transparență: indicatorii economici, transparența și accesul la informație, achizițiile publice și proprietatea, resursele umane, etica și conflictul de interese, granturi și caritate. Punctajul maxim pentru o întreprindere constituie 100 de puncte. Astfel, cele mai transparente întreprinderi în 2020 sunt Î.S. ”Moldelectrica” (58,4 de puncte), Î.S. ”MoldATSA” (58,3 de puncte) și S.A. ”Energocom” (56,5 puncte).

În comparație cu clasamentul din anul trecut, se observă îmbunătățiri în clasamentul din 2021 la Î.S. ”Combinatul Poligrafic din Chișinău” (+47 poziții și 32,6 puncte procentuale), urmată de Î.S. ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului” (+23 poziții și + 18%) și Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru ”INGEOCAD” (+20 poziții și +24%). Per general, punctajul a crescut sau a rămas la fel în 51 din 60 de întreprinderi incluse în ambele ediții ale clasamentului.

Potrivit raportului nr.3 de monitorizare a transparenței întreprinderilor cu capital public, media generală de transparență a 60 de întreprinderi de stat, întreprinderi municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova a crescut de la 17,4% în 2018 și 17,9% în 2020 la 26,2% în clasamentul din 2021. În timp ce întreprinderile de stat au o medie de 26,7%, întreprinderile municipale înregistrează un punctaj mediu de 24,4%. În acest sens, ”Exdrupo” este întreprinderea municipală cu cel mai mare punctaj acumulat (39,3%) și poziționată cel mai sus în clasament (locul 11). Întreprinderile cu capital public se poziționează cel mai bine la categoriile ”Transparența și accesul la informație” (45,5%), ”Indicatorii economici” (25%) și ”Achizițiile publice și proprietatea” (21,8%).

Astfel, 47 de întreprinderi din 67 monitorizate au pagini web, însă nu toate sunt utilizate în calitate de instrumente de informare a publicului. La fel, doar cinci întreprinderi cu capital public din 60 au publicat pe pagina web rapoartele anuale pentru anul 2020. Este vorba de Î.S. ”MoldATSA”, Î.S. ”Moldelectrica”, S.A. ”Metalferos”, S.A. ”Energocom” și Î.S. ”Radiocomunicații”. De asemenea, numai Î.S. ”MoldATSA”, Î.S. ”Moldelectrica”, Î.S. ”Combinatul Poligrafic din Chișinău” și  Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” au publicat în 2020 rezultatele controalelor şi auditurilor economico-financiare. Iar cele mai detaliate informații despre împrumuturi și credite au fost publicate de către Î.S. ”Moldelectrica”.

Analiza mai arată că 62% din întreprinderi nu publică pe web planurile anuale de achiziții publice, 57% nu publică anunțurile de participare la achizițiile publice și nici o întreprindere nu a publicat anul trecut contractele de achiziții publice. Totodată, 11 întreprinderi cu capital public din 60 monitorizate nu au desfășurat în 2020 procedurile de achiziții publice conform prevederilor legislației privind achizițiile publice. Totuși, în jur de 1/3 din întreprinderi monitorizate au utilizat în anul 2020 platformele electronice pentru procedurile de achiziții publice.

În ce privește resursele umane, 24 de întreprinderi monitorizate publică ofertele de muncă pe pagina lor web și nici o întreprindere nu a publicat rezultatele procedurilor de selecție pentru ocuparea locurilor vacante în anul 2020. La fel, doar opt întreprinderi monitorizate au comunicat public CV-ul administratorului.

De asemenea, 22 întreprinderi au elaborat și publicat un Cod de etică pentru angajații întreprinderii în 2020. Numai S.A. ”Franzeluța”, S.A. ”Termoelectrica”, S.A. „Metalferos” și S.A. ”Energocom” au elaborat un Cod de guvernanță corporativă. Și doar zece întreprinderi cu capital public monitorizate au instituit și adus la cunoștință pe web despre existența unui mecanism de raportare a comportamentului lipsit de etică și faptelor de corupție.

Potrivit datelor din Registrul de stat, la data de 1 ianuarie 2021, în Moldova erau înregistrate 187 întreprinderi de stat și 80 de societăți comerciale în care statul deține cotă-parte in capitalul social.