Informațiile despre amenzile contravenționale aplicate vor trebui plasate pe platforma MConnect cel târziu în următoarea zi lucrătoare după aplicarea amenzii. Totodată, în cazul modificării unor date, autoritățile vor fi obligate să prezinte informațiile modificate în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare. Prevederile sunt incluse într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit documentului, toate instituțiile din subordinea Guvernului, care au statut de agent constatator conform Codului contravențional, vor fi obligate să raporteze informația cu privire la amenzile contravenționale aplicate. Raportarea se va face prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect și va trebui să conțină:

•             numărul de identificare al persoanei în a cărei privință a fost întocmit procesulverbal cu privire la contravenție;

•             denumirea/Numele/Prenumele persoanei în a cărei privință a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție;

•             numărul și seria procesului-verbal cu privire la contravenție;

•             data întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție;

•             data aducerii la cunoștință a procesului-verbal contravenientului;

•             suma totală a amenzii aplicate conform procesului-verbal cu privire la contravenție;

•             articolul, alineatul, punctul, litera care prevede contravenția constatată și sancțiunea;

•             clasificația economică;

•             codul localității (CUATM) al autorității agentului constatator;

•             IBAN-ul pentru achitarea amenzii contravenționale;

•             nume și prenume agentului constatator;

•             numărul de identificare al autorității din care face parte agentul constatator;

•             denumirea autorității/instituția din care face parte agentul constatator;

•             informație cu privire la remiterea în instanța de judecată și, ulterior, rezultatul examinării;

•             informație cu privire la achitarea amenzii în termen de trei zile, cu indicarea sumei achitate;

•             numărul documentului de plată;

•             suma documentului de plată;

•             data achitării;

•             informație cu privire la remiterea procesului-verbal cu privire la contravenție executorului judecătoresc;

•             numărul de identificare al executorului judecătoresc;

•             data remiterii procesului-verbal cu privire la contravenție executorului judecătoresc.

În prezent, autoritățile care au întocmit procese-verbale cu privire la contravenție, de sine-stătător țin evidența sumelor amenzilor contravenționale care au fost aplicate, neavând însă toată informația cu privire sumele amenzilor achitate. Astfel, autoritatea care a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție, respectiv a aplicat o amendă contravențională, deține informația cu privire la suma amenzii aplicate, dar nu deține sistemic informația cu privire la amenda achitată (informație care este deținută de Serviciul Fiscal de Stat).

Pe de altă parte, Serviciul Fiscal de Stat deține informația cu privire la amenda contravențională achitată, dar nu deține informația cu privire la amenda contravențională aplicată (în cazul în care agent constatator este o altă autoritate decît Serviciul Fiscal de Stat).

Prin urmare, autoritățile afirmă că suntem în situația când informația despre suma amenzii contravenționale aplicate este deținută de către o autoritate publică, iar informația despre suma amenzii achitate, de către o altă autoritate publică. Situația respectivă nu permite o bună evidență a sumelor amenzilor contravenționale aplicate și achitate/neachitate, deoarece există o ruptură între deținătorul informației cu privire la suma aplicată și a celei cu privire la suma achitată.