Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul  ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”.

Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 februarie, ora 10:00, prin aplicația Google Meet (aplicația permite max. 100 de persoane).

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de e-mail: natalia.braga-mita@tender.gov.md(link sends e-mail), indicând următoarele date:

  • numele, prenumele participantului,
  • denumirea operatorului economic,
  • date de contact ale participantului (telefon și o adresă de email).