Pe parcursul primele nouă luni ale anului nu au fost înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica Moldova. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Conform datelor prezentate de către bănci, sectorul bancar s-a caracterizat prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice, depozitelor persoanelor juridice. De asemenea, profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a majorat, preponderent, ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi și veniturilor neaferente dobânzilor. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Totodată, a fost înregistrată majorarea creditelor neperformante, dar indicatorul calității portofoliului de credite a înregistrat o îmbunătățire comparativ cu finele anului precedent, urmare ritmului de creștere mai mare a portofoliului de credite față de creșterea creditelor neperformante.

Activele totale au constituit 113,8 miliarde lei, majorându-se pe parcursul a nouă luni ale anului 2021 cu 9,6%, adică 10 miliarde lei.

În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț ”Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 45,8% (52,1 miliarde lei), fiind în creștere cu 2,5 puncte procentuale (p.p.). Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele Băncii Naționale (CBN) a constituit 16,4% (18,6 miliarde lei), fiind în descreștere cu 1,2 p.p. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,9% (21,5 miliarde lei), fiind în descreștere cu 2.8 p.p. Restul activelor, care constituie 19% (21,7 mil. lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. Ponderea acestora s-a majorat cu 1,7 p.p. față de sfârșitul anului precedent.

Totodată, s-a înregistrat creșterea soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acesta s-a majorat cu 6,8 miliarde lei sau cu 8,6%, constituind 86,5 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 62,9% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 36,9% și depozitele băncilor – 0,2%), urmare majorării soldului depozitelor persoanelor fizice cu 3,6 miliarde lei (7,2%), până la 54,4 miliarde lei, a depozitelor persoanelor juridice cu 3,2 milioane lei (11,1%), până la 31,9 miliarde lei și a depozitelor băncilor - cu 1,5 milioane lei (1,0%) până la 149,4 milioane lei.