Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune modificarea procedurii de susținere a testelor de calificare în asigurări, prin implementarea sistemului informațional pentru susținerea testului respectiv, precum și condiții noi de obținere a certificatului de calificare de către agenții de asigurare persoane fizice.

Astfel, agenții de asigurare persoane fizice pentru obținerea certificatului de calificare în asigurări vor prezenta la Comisia Națională cererea respectivă cu anexarea copiilor actelor confirmative și confirmarea asigurătorului (cu care au încheiat contract de mandat) privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională similare personalului propriu al asigurătorului. În acest context, asigurătorul este necesar să dispună de o persoană pentru instruirea continuă a personalului propriu și agenților de asigurare persoane fizice și de dreptul de a deține și utiliza un produs de dezvoltare și trening – e-Learing.

e-Learning este un sistem de pregătire profesională la distanță realizat prin utilizarea de tehnologii informaționale și de comunicație în educație, care constă într-o serie de activități organizate de un furnizor de programe de pregătire profesională, într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie fără a-i constrânge la coprezență sau sincronicitate.

Totodată, subiectele testelor de calificare nu vor fi elaborate în funcție de posturile deținute de candidații pentru obținerea certificatului de calificare.

Retragerea certificatelor de calificare se efectuează prin decizia CNPF, urmare a constatării încălcărilor cadrului normativ în asigurări.

De menționat, rezultatele atestării sunt apreciate în baza sistemului de 0,5-1 puncte pentru fiecare răspuns separat, în funcție de complexitatea întrebărilor. Punctajul minim fiind 7,5 puncte din totalul întrebărilor.