Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea cadrului normativ care reglementează aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat.

Proiectul are drept scop executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 6/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (testul poligraf).

Prin hotărârea Curții menționată a fost declarat neconstituțional textul ”și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)" din art. 11 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, întrucât respingerea unor candidați ca urmare a desfășurării unui concurs, a cărui susținere depinde de rezultatul testului poligraf, reprezintă o ingerință în asigurarea dreptului persoanelor la administrare și dreptului lor la muncă.

Ministerul Justiției menționează că demarează procedura de revizuire a cadrului normativ vizat pentru asigurarea dreptului persoanelor de a avea acces la o funcție publică și a dreptului la muncă, garantate de art. 39 și 43 din Constituția Republicii Moldova,

Subiecții interesați pot trimite propuneri pe marginea proiectului la adresa electronică diana.melenciuc@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până la data de 10 mai .