Până în data de 1 iulie 2021, terminalele POS vor trebui instalate în toate subdiviziunile unde vânzările sunt mai mari de 500.000 lei, chiar și în companiile care au un volum total de vânzări mai mic de două milioane lei. Noua regulă este prevăzută în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul viitor.

În prezent, legislația spune că terminalele POS trebuie să fie utiliate doar de către agenții economici care au avut, în anul precedent, vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii care au depăşit două milioane de lei, iar terminalele trebuie instalate doar în subdiviziunele unde volumul vânzărilor a depășit 500 mii lei. Noile reguli elimină, însă, condiția privind volumul minim de vânzări totale egal cu două milioane lei. Prin urmare, terminalele POS vor trebui instalate în subdiviziunile cu volumul de vânzări mai mare de jumătate de milion de lei, indiferent de suma totală a vânzărilor înregistrate de companii.

Norma stabilește și unele excepții. Agenţii economici ale căror venituri din vânzări aferent comerţului cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit suma de 500.000 de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sunt obligaţi să instaleze terminale POS în cazul în care:

  • achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
  • activităţile se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.