Termenul general de soluționare în cazul procedurilor administrative, care au fost inițiate până la sau în perioada stării de urgență, a fost prelungit cu 60 de zile. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale. Prevederea se referă la termenul general, prevăzut în art. 60 alineatele (1), (4) și (5) din Codul administrativ. 

Mai exact, este vorba de: 

Art. 60 alin. (1)
Termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată este de 30 de zile (+ 60 de zile), dacă legea nu prevede altfel. 

Art. 60 alin. (4) 
Din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile (+60 de zile)Această prelungire are efect doar dacă este comunicată în scris participanților la procedura administrativă în termen de 30 de zile, împreună cu motivele prelungirii.

Art. 60 alin. (5)
În mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile (+60 de zile).