Agenția Achiziții Publice a anunțat despre prelungirea cu trei luni a termenului de înregistrare a contractelor de achiziții publice, cu excepția achizițiilor de valoare mică și contractelor atribuite prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Termenul, care urma să expire mâine, 28 februarie, a fost prelungit până la 31 mai în scopul asigurării înregistrării tuturor contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale.

În acest sens a fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018 prin substituirea termenului de 28 februarie cu 31 mai 2019.

Potrivit Legii privind achizițiile publice, contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.