Termenul de înregistrare a contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale, care urma să expire la 31 mai, a fost prelungit până în data de 31 decembrie.

Anunțul a fost făcut de Agenția Achiziții Publice care a menționat despre modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018, în care se preciza că acest termen expiră în data de 31 mai.

Astfel, contractele de achiziții publice, cu excepția achizițiilor de valoare mică și contractelor atribuite prin procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, vor putea fi înregistrate până la sfârșitul acestui an.

Potrivit Legii privind achizițiile publice, contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.