La sfârșitul lunii decembrie, Ministerul Economiei și Infrastructurii a aprobat condițiile minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport raionale și interraionale.

Potrivit acestora, autobuzele/autocarele notificate la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) după 1 februarie 2020, vor fi admise la deservirea serviciilor regulate interraionale și raionale, doar după încadrarea acestora în categorie de confort, iar în cazul autobuzelor/autocarelor înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de ANTA, clasificarea pe categorii de confort se va realiza în baza unui grafic eșalonat, începând cu 1 februarie până la 1 octombrie 2020, cu respectarea următoarelor termene și criterii:

  • până la 1 aprilie 2020 – nu mai puțin de 1/3 din autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort;
  • până la 1 iunie 2020 - nu mai puțin de 2/3 de autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort.

Concomitent, operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, vor expedia către ANTA graficele individuale privind clasificarea pe categorii de confort în corespundere cu termenii specificați mai sus, cu indicarea numărului de înmatriculare a vehiculului, până la data de 1 februarie 2020.

Neprezentarea în termen a graficului specificat mai sus, va echivala cu obligativitatea de a avea clasificate pe categorii de confort toate autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier respectiv, începând cu 1 februarie. De asemenea, nerespectarea termenelor specificate în grafic eșalonat de clasificare pe categorii de confort (începând cu 1 februarie 2020 până la 1 octombrie 2020), se va echivala cu neîncadrarea autobuzelor/autocarelor respective în nici o categorie de confort și va duce la excluderea autobuzelor/autocarelor respective de la deservirea serviciilor regulate raionale și interraionale.

Până la 1 februarie 2020, ANTA va efectua modificări în Sistemul Informațional Automatizat ”Autotest” în vederea includerii clasificării categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor și va informa despre modificările efectuate agenții economici care desfășoară activitatea de inspecție tehnică periodică.

Suplimentar, Agenția va plasa pe pagina web www.anta.gov.md lista stațiilor de insecție tehnică periodică care vor efectua clasificarea pe categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor, cu indicarea adresei de desfășurare a activității și a datelor de contact a acestora.