Anul acesta, Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern va fi prezentat Guvernului mai târziu. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru situații excepționale în cadrul ultimei ședințe.

Astfel, prin derogare de la art. 29, lit. e) din Legeaprivind controlul financiar public intern, s-a prelungit cu şaizeci de zile după expirarea perioadei stării de urgenţă termenul de prezentare Guvernului a Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul 2019.

Totodată, au fost extise, până în data de 29 mai, termenele de prezentare de către entităţile de audit Consiliului de supraveghere publică a auditului a:

  • Raportului privind respectarea procedurilor de control al calităţii auditului;
  • Raportului privind transparenţa.

La fel, Comisia pentru situații excepționale a decis că, prin derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea privind auditul situaţiilor financiare, se extinde cu şase luni termenul limită de trei ani în care persoana, care nu a susţinut examenul pentru obţinerea calificării profesionale de auditor la o disciplină, poate fi admisă pentru a repeta examenul de calificare.