Ministerul Justiției a prelungit concursul pentru selectarea avocaților care vor reprezenta interesele statului în instituțiile de arbitraj internaţionale în acțiunea înaintată de către societatea comercială „Научно-производственная фирма Стилекс" (Ucraina) împotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea de Apel din Kiev (Ucraina). Astfel, apărătorii au termen până în data de 24 ianuarie pentru a depune ofertele și a participa în concurs.

Cerinţele faţă de candidați sunt:

 • la concurs pot participa persoanele fizice care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate, companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Ucraina; 
 • în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova; 
 • are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale; 
 • a participat anterior în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
 • cunoaşte limba de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. 

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Setul de documente de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente, în original sau autentificate în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de română sau traduse în modul stabilit de legislaţie:

 • cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;
 • documente confirmative a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
 • pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova: copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
 • pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine, precum și dovada parteneriatului cu un cabinet/birou asociat de avocați din Republica Moldova;
 • curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;
 • prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau străine;
 • documente ce să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;
 • oferta de preţ pentru serviciile solicitate ce va indica în dolari SUA (USD) suma limită maximală ce poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova până la soluţionarea definitivă a cazului în instanţele judecătoreşti din Ucraina.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Ministerului Justiției.