Termenul de depunere a actelor pentru înscrierea în concursul pentru selectarea noilor membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a fost extins până în data de 26 ianuarie. O decizie în acest sens a fost luată de Consiliul UAM.

Totodată, Consiliul a hotărât a extinde data desfășurării concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pâna în data de 25 februarie, când va fi organizată o reuniune a Comisiei speciale.

Doritorii de a participa la concurs și a obține calitatea de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat trebuie să depună următoarele acte:

  • Cererea de participare la concurs;
  • CV-ul în limba română;
  • Lista evenimentelor de formare profesională continuă la care a participat în ultimii 4 ani;
  • Copia legitimației de avocat și a documentelor care confirmă stagiul de profesor titular în drept;
  • Declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor pentru a deveni membru al Comisiei de licențiere.

Candidații la concurs vor depune dosarele până în data de 26 ianuarie, prin email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com. 

UAM avertizează că dosarele incomplete şi cele depuse cu depăşirea termenului indicat nu vor fi acceptate pentru înregistrarea candidaţilor la concurs.