Curtea Constituțională urmează să examineze prevederile Codului de procedură civilă în partea ce ține de cazurile în care Curtea de apel poate trimite un dosar la rejudecare. O sesizare în acest sens a fost înregistrată la Curtea Constituțională.

În document se face referire la un procesul de judecată intentat cu scopul de a întoarce o datorie. Pârâtul a depus cerere reconvențională prin care a solicitat declararea nulității absolute a recipisei prezentate de către reclamant. Prima instanță a admis integral solicitarea reclamantului, însă nu s-a pronunțat privind cererea depusă de pârât.

În sesizarea depusă se menționează că după decizia primei instanțe pârâtul a depus apel și a solicitat trimiterea dosarului la rejudecare. Totuși, Codul de procedură civilă nu permite trimiterea la rejudecare a unei cauze pe marginea căreia instanța de fond nu a examinat cererea reconvențională și nu a administrat probatoriul. Prin urmare, autorul sesizării spune că norma vine în contradicție cu prevederile art. 4 alin (1), 7, 16, 20, 26, 114, 115 și 119 din Constituție.

Potrivit sesizării, prevederile Codului de procedură civilă limitează excesiv instanța de apel în împuternicirile sale, iar imposibilitatea vădită de a trimite cauza la rejudecare îngrădește accesul părților implicate în proces la o justiție echitabilă, imparțială și corectă.

Prin urmare, se solicită declararea neconstituționalității prevederilor Codului de procedură civilă în partea de ține de omisiunea de a reglementa împuternicirea instanței de apel de a trimite cauza la rejudecare în situația când instanța de fond nu s-a expus asupra cereri reconvenționale depuse de pârât.

Textul complet al sesizării poate fi consultat aici.