Codul muncii va fi completat cu un capitol nou care va reglementa munca la distanță. Potrivit unor informații oferite de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, Codul va avea un capitol nou – Telemunca.

Proiectul prevede că telemunca reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă prestarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, calificării sau profesiei pe care o deţine, în alt loc sau în alte locuri decât locul de muncă organizat de angajator, folosind mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care sunt procurate din mijloace proprii sau îi sunt puse la dispoziție de angajator în acest scop. Prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența unui loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității.

Salariații pot presta munca în regim de telemuncă dacă această posibilitate este prevăzută în contractul individual de muncă, sau în acordul suplimentar la acesta, sau în baza unei cereri scrise a salariatului (inclusiv depuse prin mijloace electronice), acceptate de angajator.

Modul de asigurare a salariaților care prestează munca în regim de telemuncă cu mijloace tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau serviciile de comunicații electronice necesare, modul şi termenele de compensare a cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii electronice necesare şi/sau a altor cheltuieli legate de prestarea muncii în regim de telemuncă, modul de asigurare a securităţii informației, modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate sau de primire-predare a lucrării sau prestaţiei efectuate, măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și alte particularități privind telemunca, după caz, pot fi stabilite în contractul individual de muncă, în acordul suplimentar la acesta, în regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate, inclusiv în ordinul angajatorului.