La Parlament a avut loc ședința de lucru pentru Dezbaterea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Evenimentul s-a desfășurat pe platforma Comisiei juridice, numiri și imunități.

În cadrul dezbaterilor au participat membrii Comisiei, conducerea și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ai Autorității Naționale de Integritate (ANI), ai Curții de Apel Bălți și conducerea judecătoriilor din zona de nord a țării.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, au fost discutate propunerile președintelui Republicii Moldova pe marginea Strategiei din sectorul justiției, care se referă la implementarea mecanismului de evaluare externă a judecătorilor, fortificarea independenței judecătoriilor prin adoptarea modificărilor legislative ce reies din recomandările partenerilor de dezvoltare din comunitatea internațională, demararea unor reforme viabile în cadrul sistemului organelor anticorupție.

În urma discuțiilor, s-a constatat că atât conducerea CSM, cât și ANI pledează pentru  o evaluare internă a judecătorilor din sistem, or capacități pentru realizarea acesteia sunt suficiente.

La fel, s-a propus întărirea, dar și deblocarea funcționării și activității colegiilor de evaluare, colegiilor de selecție. Criteriile de evaluare trebuie să fie stabilite mai riguros, care să includă nu doar evaluarea activității, dar și a profesionalismului, a cunoștințelor din domeniu, precum și periodic o evaluare medicală.

Membrii CSM au vorbit și despre importanța unei noi legi a taxei de stat din domeniul judiciar, astfel pentru a acumula bani suplimentari în sistem întru îmbunătățirea calității justiției.