Serviciul Fiscal de Stat(SFS) a anunțat că a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).

Dreptul de subvenționare a implozitului pe venit și plăților obligatorii aferente indemnizației /plăților salariale achitate angajaților îl dețin întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii.

Subvenționarea este stabilită:

  • în mărime de 100% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care au fost obligați să-și sisteze total sau parțial activitatea conform Deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
  • în mărime de 60% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați.

Pentru solicitarea subvenției, contribuabilii urmează să depună cererea în format electronic (la adresa de e-mail a Direcțiilor generale administrare fiscală) cu aplicarea semnăturii electronice/mobile sau pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe la subdiviziunea SFS conform razei de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari.

  • Direcția generală administrare contribuabili mari -  mail@sfs.md
  • Direcția generală administrare fiscală CHIȘINĂU         -  chisinaudgaf@sfs.md
  • Direcția generală administrare fiscală NORD       -  norddgaf@sfs.md
  • Direcția generală administrare fiscală CENTRU  -  centrudgaf@sfs.md
  • Direcția generală administrare fiscală SUD -  suddgaf@sfs.md

Împreună cu cererea se va anexa și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19 și documentele stabilite de Regulament.

Subvenționarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.