Companiile care se ocupă de colectarea și reciclarea unor tipuri de deșeuri ar putea primi subvenții de la stat, iar unele taxe de mediu urmează să fie anulate. Propunerile se regăsesc în măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, publicate pentru consultări publice.

Mai exact, se propune:

  • subvenționarea companiilor de colectare și reciclare a ambalajelor;
  • pentru agenții economici care au asigurat colectarea ambalajelor conform țintelor se va acorda o reducere a taxei pentru poluarea mediului.

De asemenea, având la bază principiul eficienței impozitelor și taxelor se propune excludere a următoarelor taxe de mediu:

  • plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare;
  • plata pentru deversările de poluanţi.

Potrivit Ministerului Finanțelor, mediul de afaceri nu agreează plata, care este în prezent, pentru poluarea mediului pentru anumite produse reciclabile și, în același timp, obligația de a crea sisteme colective de colectare a deșeurilor reciclabile sau a asigura de sine stătător colectarea deșeurilor reciclabile. Aceste norme creează cheltuieli suplimentare.

Legislația prevede obligativitatea colectării următoarelor produse reciclabile:

  • baterii şi acumulatori;
  • echipamente electrice şi electronice;
  • vehicule;
  • uleiuri;
  • ambalaje.

Mediul de afaceri a înaintat mai multe solicitări de exonerare parțială de la plata pentru poluarea mediului, resursele date fiind îndreptate spre achiziționarea echipamentelor și asigurarea procesului de colectare a deșeurilor.

Impactul net bugetar al măsurii propuse va constitui de 14,8 milioane lei.