Prevederile art 225 alin 3) al Legii insolvabilității au fost contestate la Curtea Constituțională. Este vorba despre unul dintre efectele care apar împreună cu confirmarea planului procedurii accelerate de restructurare și încetării procedurii accelerate de restructurare.

Mai exact, autorul sesizării se referă la faptul că în data confirmării planului procedurii accelerate de restructurare se sting toate creanțele născute înainte de confirmarea planului și neincluse în ele.

Potrivit acestuia, norma încalcă dreptul creditorului care nu este inclus în plan asupra bunului său, drept protejat de art. 46 din Constituție și art. 1 al Protocolului nr.1 la Convenția Europeană. La fel, norma este discriminatorie în raport cu alte norme de drept ce reglementează că termenul general în interiorul căruia persoana poate să-și apere, pe calea intentării unei acțiuni în instanța de judecată.

În document se solicita ca sintagma să fie declarată neconstituțională pentru a exclude incertitudinea juridică, or aceasta nu satisface cerința de claritate și previzibilitate a legislislației și crează premise pentru încălcarea principiului securității raporturilor juridice.

Sesizarea a fost făcută după ce un agent economic nu a achitat facturile pentru livrarea energiei electrice, deoarece cererea de încasare a datoriei este anterioară datei intentării procedurii accelerate de restructurare.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.