Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a lansat concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru 2021.

La concurs pot participa organizațiile de cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri sau întreprinderile care desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare conform statutului.

Proiectele vor primi un grant de până la 50% din costul total, dar nu mai mult de 1.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni.

Domeniile eligibile:

  • Sănătate;
  • Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor;
  • Mediu și schimbări climatice;
  • Provocări societale;
  • Competitivitate economică și tehnologii inovative.

Cheltuieli eligibile: remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, procurarea materiei prime și a materialelor consumabile, servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere), achiziționarea echipamentelor tehnologice doar noi (în afara tehnicii de calcul și accesoriilor conexe, software, licențe, telefoane mobile, tablete, etc).

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte – 30 septembrie.

Mai multe detalii despre concurs găsiți aici.