Startup-urile tehnologice ar putea beneficia de finanțare nerambursabilă sub formă de granturi în limita de 80% din costurile legate de dezvoltarea și promovarea produselor și/sau serviciilor, dar nu mai mult de 500.000 de lei. Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice.

Potrivit autorilor, Programul va funcționa cu trei componente de finanțare tematică:

 • Inovare digitală – idei și metode inovatoare care conduc la dezvoltarea de produse, servicii și/sau modele de operare digitale sau electronice;
 • Tehnologie verde – progrese în domeniul cercetării și dezvoltării care conduc la noi produse și servicii tehnologice menite să înlocuiască materialele, mașinile, procesele și sistemele care generează rezultate negative pentru mediu;
 • Producție sustenabilă – dezvoltarea de procese, practici și aplicații inovatoare care să transforme modelele existente de producție industrială pentru a promova circularitatea resurselor.

Programul va susține prin finanțare nerambursabilă dezvoltarea și promovarea pe piață în scopuri comerciale a produselor și/sau serviciilor, conform componentelor de finanțare tematică, pentru următoarele domenii:

Tehnologia informației și comunicațiilor

 • media digitală;
 • fabricație;
 • agricultură;
 • educație;
 • sănătate;
 • servicii financiare;
 • industrii creative;
 • e-Comerț;
 • reciclare.

Dezvoltarea tehnologică și inovarea digitală continuă să fie unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei Republicii Moldova, cu o contribuție estimată la 3,1% din produsul intern brut (PIB).