Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman). Doritorii de a se înscrie în concurs pot depune dosarele până în data de 20 aprilie, inclusiv.

La funcția de Avocat al Poporului poate pretinde persoana care:

 • este cetățean al Republicii Moldova;
 • nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • are o vechime în muncă de cel puțin zece ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • cunoaște limba română;
 • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;
 • nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Doritorii de a se înscrie la concurs trebuie să depună următoarele documente:

 • dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);
 • dovada studiilor superioare (copia diplomei/licenței de studii și, opțional - alte acte de studii);
 • certificatul de sănătate (adeverința medicală 086);
 • cazierul judiciar;
 • scrisoarea de motivație, scrisă în limba română, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs, viziunea lui asupra activității instituției Avocatului Poporului, precum și să se specifice activitățile desfășurate în domeniul drepturilor omului și aportul depus;
 • acte ce confirmă vechimea în muncă de cel puțin zece ani;
 • referință de la două persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);
 • Curriculum vitae;
 • Cerere de participare la concurs;
 • Declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care ulterior va fi confirmată prin Certificatul de integritate;
 • Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către comisia specială;
 • Declarația de avere şi interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 din Legea cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Mai multe detalii pot fi găsite aici