Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de deputații socialiști din legislatura precedentă, prin care s-a solicitat verificarea constituționalității legii care a permis transmiterea terenului fostului Stadion Republican, cu titlu oneros, pentru construcția unei noi ambasade a SUA.

Decizia de inadmisibilitate poate fi accesată aici.

În octombrie 2018, Parlamentul și-a menținut votul exprimat anterior pentru transmiterea terenului pentru construcția noului sediu al Ambasadei SUA, după ce șeful statului de atunci a refuzat promulgarea legii. Legea spunea că se permite transmiterea cu titlu oneros, la preț de piață, a terenului cu suprafaţa de 5,1814 ha din str. Tighina, 12, municipiul Chişinău, proprietate publică a statului domeniul privat, pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Guvernul, pentru garantarea transmiterii cu titlu oneros a bunului imobil în proprietatea Statelor Unite ale Americii, va asigura:

  • determinarea valorii  bunului imobil;
  • negocierea prețului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil.

Ulterior, în decembrie 2020, în Parlament s-a votat în două lecturi un proiect de lege privind abrogarea acestei legi și trecerea în proprietatea publică a fostului stadion Republican. La câteva zile, Curtea a decis să suspende executarea acestei legi.