Pe parcursul anului 2019, sistemul financiar al Republicii Moldova a fost caracterizat de un nivel înalt de reziliență, cu evoluții neuniforme ale riscurilor la care este expus. Concluzia a fost publicată, astăzi, de Banca Națională a Moldovei.

Mai exact, anul trecut creșterea economică a continuat pe fundalul unor vulnerabilități interne (inflația volatilă) și externe (soldurile negative ale contului curent și de capital, încetinirea ritmului de creștere economică pe plan mondial în consecința tensiunilor comerciale, a problemelor fiscale în unele state ale UE și a Brexit-ului). Astfel, sistemul financiar a contribuit parțial la redresarea situației economice. Creșterea creditului bancar s-a accelerat, continuând trendul ascendent stabilit în anul 2018. Creditarea populației (persoanele fizice) a continuat dinamica ascendentă, majorându-se finanțările acordate atât de sectorul bancar, cât și de cel nebancar.

Sectorul bancar a realizat performanțe financiare satisfăcătoare, menținându-și pozițiile solide de profitabilitate și solvabilitate. Băncile și-au păstrat  gradul de capitalizare adecvat în procesul de punere în aplicare a standardelor Basel III. În anul 2019, creșterea creditului bancar s-a accelerat, continuând trendul ascendent stabilit în anul precedent. Băncile și-au continuat efortul de reducere a creditelor nefavorabile din portofolii, rata creditelor neperformante constituind 8,5 la sută la finele anului. Cu toate acestea, riscul de credit a continuat să prezinte cea mai semnificativă amenințare la adresa stabilității sectorului bancar, ceea ce evidențiază importanța menținerii unor poziții de capital suficiente pentru absorbția pierderilor estimate chiar și în cele mai pesimiste scenarii aferente deteriorării calității activelor.

Pe parcursul anului 2019, băncile au înregistrat o poziție favorabilă de lichiditate, iar excedentul de lichiditate din sectorul bancar s-a restrâns pe fondul sporirii direcționării activelor lichide pentru creditare, astfel, în anul 2019 a continuat tendința pozitivă a gradului de intermediere bancară stabilită în 2018.

Evoluția accelerată a sectorului de creditare nebancară a continuat, depășind ritmul creșterii economiei naționale, însă, comparativ cu anii precedenți creditarea nebancară a populației a crescut într-un ritm inferior creditării bancare. Astfel, continuă să existe premise pentru acumularea riscurilor în sectorul de creditare nebancară și pentru creșterea nivelului general de îndatorare a populației. Riscul de credit aferent împrumuturilor atașate la valută rămâne accentuat, având potențialul de a contribui la creșterea expunerii debitorilor, la fragilizarea situației lor financiare și, respectiv, la creșterea riscului de nerambursare a împrumuturilor în cazul fluctuațiilor nefavorabile ale cursului valutar.