Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională câteva prevederi din Legea cu privire la sistemul public de pensii referitoare la asimilarea stagiului de cotizare pentru persoanele care au îngrijit de persoane cu grad sever de invaliditate. 

Ombudsmanul consideră că prin unele prevederi pe care le contestează s-a instituit o inechitate în raport cu persoanele care au îngrijit/îngrijesc persoane cu grad sever de dizabilitate, după 1 ianuarie 1999, și care continuă să îngrijească de copiii/persoanele cu dizabilitate severă după atingerea vârstei de 18 ani. Această deoarece perioada de îngrijire de persoane cu grad sever de dizabilitate după 1 ianuarie 1999 nu se asimilează stagiului de cotizare pentru a beneficia de pensii conform Legii nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii.

Deoarece îngrijesc permanent de apropiați cu dizabilități severe, aceste persoane nu au posibilitate reală de a se angaja în câmpul muncii și de a contribui la bugetul asigurărilor sociale, decât prin angajarea în calitate de asistent personal.

Astfel, din cauza că perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilități severe nu este asimilată stagiului de cotizare mărime pensiei pentru limită de vârstă va fi mai mică. Or, în condițiile articolului 15 din Legea nr. 156 din 14.10.1998, neacumularea stagiului necesar pentru pensionare are drept efect, fie stabilirea pensiei incomplete (proporțional stagiului de cotizare calculat), fie stabilirea alocației sociale (în cazul neacumulării stagiului minim de cotizare de 15 ani).  

În sesizare se mai precizează că mărimea pensiei minime pentru limită de vârstă la 01.01.2019 constituia 1.025 lei și se acordă doar în cazul în care beneficiarul pensiei a demonstrat un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În același timp, media anuală pe țară a minimului de existență pentru anul 2018 a constituit 1.891 lei pe lună.

Astfel, Ombudsmanul conchide că șansele îngrijitorilor de a avea o pensie decentă, în condițiile normelor contestate, sunt minime. În cel mai bun caz, îngrijitorul va putea avea o pensie parțială conform stagiului îndeplinit. De regulă, persoanele respective fie că beneficiază de o pensie minimă, fie de o alocație socială, ambele fiind sub valoarea minimului de existență.

Mai mult, perioadele asimilate stagiului de cotizare se limitează până la opt ani pentru aceste persoane.  

În opinia Avocatului Poporului, această prevedere avantajează părinții, care îngrijesc de copii cu dizabilități severe cu vârsta de până la 18 ani și dezavantajează pe cei care îngrijesc de copii cu dizabilitate severă care au atins vârsta majoratului la calcularea perioadei asimilate cu stagiul de cotizare. Cu toate că necesitatea de a îngriji o persoană cu dizabilități severe nu decade odată cu schimbarea statutului acesteia din copil în adult, tratamentul diferențiat prescris de norma contestată se bazează exclusiv pe vârsta copilului îngrijit, care, în situația descrisă, nu prezintă un criteriu obiectiv justificat pentru aplicarea tratamentului diferențiat.

Cu referire la prevederile art. 5 alineatul (3), în măsura în care se referă la perioada de îngrijire de persoane cu dizabilități severe și copii cu dizabilități, Ombudsmanul consideră că norma contestată contravine prevederilor art. 47, coroborat cu art.16 și art. 54 din  Constituție, întrucât anulează cu efect retroactiv, garanțiile oferite anterior privind perioadele, recunoscute ca fiind asimilate cu stagiul de cotizare. Această normă defavorizează îngrijitorii, care au împlinit vârsta de pensionare după 01.01.2017, față de îngrijitorii, care au împlinit vârsta de pensionare și au solicitat stabilirea pensiei până la 01.01.2017, ambele categorii de persoane fiind în situații similare.  

În opinia Ombudsmanului, normele contestate sunt contrare principiului egalității, consfințit prin art. 16 din Constituție, și dreptului la un trai decent, prevăzut de art. 47 din Legea Supremă. Drept consecință, normele contestate, limitează accesul la o pensie decentă, afectează grav demnitatea umană, proclamată de Constituție ca fiind o valoare supremă și garantată.  

Din considerentele expuse, Avocatul Poporului a solicitat magistraților Curții Constituționale de a exercita controlul constituționalității și declararea neconstituțională amurmătoarelor prevederi din Legea nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii:

  • sintagma ”până la 1 ianuarie 1999” din textul articolului 5 alineatul (2) litera g);
  • sintagma ”până la 1 ianuarie 1999” din textul articolului 50 alineatul (1), în măsura în care se referă la activitățile specificate la litera d) din acest articol;
  • sintagma ”a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani” din textul articolului 5 alineatul (2) litera d);
  • articolul 5 alineatul (3), în măsura în care se referă la perioada de îngrijire de persoane cu dizabilități severe și copii cu dizabilități severe.