Consiliul Concurenței a declarat operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului de către S&T AG asupra ”Bass Systems” S.R.L. compatibilă cu mediul concurențial.

În hotărârea sa, autoritatea menționează că operațiunea propusă spre autorizare nu va avea ca efect distorsionarea mediului concurențial.

Totodată, Consiliul Concurenței, susține că a solicitat de la alte autorităţile publice, ”materiale aferente tranzacției care ar face imposibilă autorizarea concentrării economice ce urmează a se realiza între S&T AG și ”Bass Systems” S.R.L”. La rândul lor autoritățile publice au informat Consiliul Concurenței că nu dețin careva materiale aferente tranzacției care ar crea impedimente la declararea operațiunii notificate ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

Operațiunea de concentrare economică se va realiza prin preluarea de către S&T AG a controlului unic direct asupra ”Bass Systems” S.R.L., ca urmare a achiziționării a 51% din capitalul social al întreprinderii.