Legislația Republicii Moldova urmează să fie modificată pentru a spori securitatea aprovizionării cu gaze naturale a țării. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a publicat, pentru consultări publice, un proiect de lege în acest sens. Autoritatea spune că documentul a fost elaborat pentru a evita crizele gazelor naturale, cum a avut loc în toamna aceasta.

Proiectul promovează următoarele beneficii:

  • vor fi create stocuri de gaze naturale pentru creșterea siguranței în aprovizionare cu gaze naturale;
  • vor fi clarificate sarcinile și atribuțiile autorităților implicate în gestionarea situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale;
  • va fi instituit cadrul juridic necesar pentru asigurarea transparenței pe piața angro a gazelor naturale, pentru a se exclude abuzurile și/sau acțiunile de manipulare a pieței gazelor naturale;
  • va fi exclus echivocul în interpretare în legătură cu acțiunile ce pot fi considerate drept manipulare a pieței, în legătură cu obligațiile care revin participanților la piața gazelor naturale, care dețin informații privilegiate;
  • ANRE va fi în măsură să asigure o monitorizare eficientă a pieței angro a gazelor naturale și va dispune de mijloacele necesare pentru a interveni în mod prompt pentru prevenirea și contracararea acțiunilor de manipulare a pieței și de abuz din partea unor participanți la piața gazelor naturale, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni specifice în acest scop;
  • vor fi create premisele legale necesare pentru determinarea și aplicarea în mod armonizat a tarifelor de intrare/ieșire pentru serviciul de transport în sistemele de intrare/ieșire în care activează mai mulți operatori ai sistemelor de transport (OST), și, respectiv, pentru implementarea mecanismului de inter-compensare între OST. Astfel, va fi asigurată exploatarea continuă a rețelelor de transport al gazelor naturale a celor doi operatori ai sistemelor de transport și, respectiv, viabilitatea acestora, și va fi încurajată utilizarea de către utilizatorii de sistem a tuturor rețelelor de transport al gazelor urmare a determinării și aplicării în mod armonizat a tarifelor de intrare/ieșire, pentru încurajarea competiției pe piața gazelor naturale și în beneficiul consumatorilor finali;
  • Republica Moldova va îndeplini obligațiile asumate în calitate de parte contractantă a Tratatului Comunității Energetice referitor la transpunerea și implementarea Regulamentului UE nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, precum și referitor la asigurarea implementării Regulamentului UE nr. 2017/460 de stabilire a unui cod al rețelei privind tarifele armonizate pentru transportul gazelor;
  • va fi înlăturat echivocul în interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la gazele naturale, inclusiv ANRE va fi în măsură sa adopte actele necesare implementării legislației obligatorii la nivelul Comunității Energetice, va fi asigurat cadrul juridic necesar pentru desfășurarea activității noi pe piața gazelor naturale: a activității de ”trading”, va fi exclusă incertitudinea cu privire la statutul instalațiilor GNCV, și, respectiv, în legătură cu aplicarea principiilor menite să asigure separarea și asigurarea independenței operatorilor de sistem în raport cu această activitate.

Autoritățile estimează că, costurile suportate de participanții la piața gazelor naturale care vor solicita prestarea serviciului de transport prin intermediul rețelelor de gaze naturale ce aparțin mai multor OST se vor reduce (a se vedea explicațiile prezentate în AIR cu privire la beneficiile tarifelor armonizate). Concomitent, odată cu dezvoltarea concurenței pe piața gazelor naturale urmare a diversificării opțiunilor de livrare a gazelor naturale și a majorării lichidității pe piață, prețurile aferente gazelor naturale tranzacționate și, respectiv, costurile aferente tranzacțiilor respective se vor reduce, ceea ce va duce la micșorarea costurilor desfășurării activităților pe piața gazelor naturale.

Adoptarea și implementarea modificărilor legislative avea un impact benefic inclusiv asupra consumatorilor finali de gaze naturale, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.

Proiectul complet poate fi consultat aici.