Măsurile de precauție permit unui liber profesionist/avocat să estimeze și să evalueze modul în care un anumit client este expus riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Reieșind din prevederile Legii cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului măsurile de precauție se aplică în permanență, ceea ce înseamnă:

  • cunoașterea identității clientului;
  • identificarea beneficiarului efectiv;
  • înțelegerea scopului și/sau natura relației de prestare a serviciilor.

Potrivit ”Criteriilor și Factorilor privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților)”, elaborate și prezentate pentru consultări publice de UAM, în cazul în care apar suspiciuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, urmează să se aplice acel grad de monitorizare (cunoaștere) a clientului. Este necesar de menționat că avocații nu trebuie să-și asume și rolul de organ de poliție față de clienții lor, mai degrabă, ei trebuie să mențină doar acel grad de cunoaștere a riscurilor potențiale ce țin de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Abordarea bazată pe risc presupune, că liber profesioniștii/avocații, identifică și înțeleg riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care aceștia sunt expuși și ei întreprind măsurile cuvenite de atenuare a acestora, în corespundere cu nivelul de risc.

Scopul abordării bazate pe risc este de a se asigura că acțiunile de prevenire și diminuare a fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul propriu de activitate să fie proporțional cu riscurile ce apar sau pot apărea la producerea infracțiunii de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate.

Riscurile potențiale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pot varia în funcție de serviciile juridice oferite de avocați, de tipul și de identitatea clientului, de natura relației client-avocat.