Autor: Ion Țîganaș, dr., conf. univ., avocat specializat în protecția drepturilor de proprietate intelectuală

Fenomenul de contrafacere și piraterie, indiferent de formă sau gravitate, trebuie prevenit şi controlat. În caz contrar, acest fenomen va fi cel care va influenţa dezvoltarea economică şi socială a statului. Atitudinea pasivă a societăţii poate contribui la evoluţia unor fenomene social-periculoase, care atentează la securitatea economică şi socială a statului, periclitează spiritul concurenţei loiale, limitează motivaţia inovaţională şi periclitează siguranţa şi sănătatea consumatorilor. De aceea, pentru prevenirea agravării situaţiei se impune o reacţie socială promptă, complexă şi neechivocă.

În acest context, prezentăm o serie de recomandări-cheie pentru a preveni consolidarea poziției ocupate deja de infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale în Moldova:

Voința Politică

Trebuie să existe voință politică pentru a pune în aplicare drepturile de proprietate intelectuală. Fără sprijinul politicienilor și al conducerii de nivel superior din cadrul instituțiilor competente, nu va exista nicio motivație pentru combaterea fenomenului de contrafacere și piraterie.

În consecință, toate părțile interesate, inclusiv și deținătorii de drepturi, ar trebui să solicite politicienilor să motiveze conducerea superioară a instituțiilor de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală în vederea aplicării corespunzătoare a acestora. Acest lucru ar putea fi realizat prin identificarea și stabilirea unor indicatori de performanță privind proprietatea intelectuală pentru conducerea tuturor instituțiilor relevante.

Legislație

Demonstrarea prejudiciului

Numărul cazurilor penale care vizează încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală este extrem de scăzut în Moldova. Unul dintre motivele acestei cifre dezamăgitoare poate fi valoarea daunelor pe care titularul de drepturi trebuie să le dovedească înainte de inițierea cauzei penale. În multe state membre ale Uniunii Europene nu este necesar să se demonstreze vreun prejudiciu înainte de demararea unei cauze penale, dar în cele unde se întâmplă astfel, valoarea daunelor este de obicei mult mai mică decât cea solicitată în Republica Moldova. De  exemplu, pentru inițierea unei cauze penale în Moldova este necesar de a fi demonstrat existența unui prejudiciu de cel puțin  7000 euro (în condițiile unui PIB pe cap de locuitor de 1900 USD (în 2016)). Pe de altă parte, legislația maghiară solicită constatarea unui prejudiciu de doar 300 euro (în condițiile unui PIB pe cap de locuitor de 12664 USD (în 2016)).

Solicitarea rapoartelor de expertiză

În Republica Moldova, instanțele judecătorești continuă să solicite în mod obișnuit completarea și prezentarea rapoartelor de expertiză din partea unor instituții de expertiză sau a unor experți terți. Cu toate acestea, singura persoană care poate dovedi o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală este titularul dreptului. Un expert terț nu are cunoștințele unui deținător de drepturi. Nicio altă entitate nu știe mai bine decât titularul dreptului cum să facă diferența dintre un produs autentic și un fals. În plus, deținătorul drepturilor de proprietate inetelectuală este în poziția unică de a putea dovedi prejudiciul cauzat. Acest lucru nu exclude ca instanțele să solicite asistență din partea unor experți terți, însă aceasta ar trebui să fie mai degrabă o excepție, decât o regulă. Or, dreptul de proprietate intelectuală este un drept privat.

Îmbunătățirea aplicării prevederilor legislative la nivel vamal

Este necesară armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova cu regulamentele vamale ale Uniunii Europene 608/2013, 1352/2013 și cu prevederile regulamentului Uniunii Europene privind mărcile comunitare 2424/2015 (dispoziții privind tranzitul mărfurilor) pentru a se asigura aplicarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră de către Serviciul Vamal. Procedura livrărilor mici și procedurile simplificate nu funcționează în Moldova și trebuie soluționate urgent (împreună cu termenul limită de trei luni pentru distrugerea mărfurilor confiscate și cu procesul nefuncțional și sofisticat de distrugere a mărfurilor contrafăcute). 

Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală

Instituirea unităților specializate privind respectarea drepturilor

Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției au înființat unități specializate în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În prezent, nu există o unitate specializată în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau Procuraturii Generale. 

Fără alocarea unor resurse suficiente, impactul asupra criminalității în materie de proprietate intelectuală va fi minim. Serviciile specializate din cadrul autorităților responsabile asigură faptul că angajații acestor unități se concentrează exclusiv asupra aplicării drepturilor de proprietate intelectuală și nu sunt distrași sau reatribuiți altor sarcini. În plus, unitățile specializate urmează a deveni centre de excelență pe care ceilalți membri ai instituțiilor respective le pot consulta pentru consiliere. Trebuie să remarcăm că deocamdată doar Unitatea de proprietate intelectuală din cadrul Serviciului Vamal corespunde acestor deziderate.

Elaborarea bazelor de date comune

Instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să facă schimb de informații într-o manieră sistematică și structurată pentru a evita suprapunerea și pentru a asigura aplicarea eficientă a acestor drepturi. Astfel de schimburi de informații pot avea loc la întâlniri regulate față în față sau prin schimbul de șabloane de informații. Cu toate acestea, pentru a maximiza valoarea informațiilor disponibile, ar trebui dezvoltată o bază de date sigură care să poată fi accesată online. Toate instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să aibă dreptul de a introduce informații și de a accesa baza de date pentru a obține date utile în procesul de gestiune a unor cazuri curente.

Analiza informațiilor

Analiștii ar trebui utilizați pentru a aduce valoare informațiilor prin evidențierea tendințelor, a locațiilor și a portretului criminologic al contravenienților sau infractorilor. Analiștii ar putea, de asemenea, să se asigure că datele adecvate privind drepturile de proprietate intelectuală sunt introduse în modelul național de informații privind criminalitatea, maximizând șansele de a corobora infracțiunile de proprietate intelectuală de criminalitatea organizată și alte forme de criminalitate. 

Instituirea unui grup de experți 

Instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să formeze un grup de experți pentru a colabora în vederea identificării și neutralizării finanțatorilor, producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse contrafăcute și piratate. Grupul de experți ar trebui să se întâlnească în mod regulat pentru a face schimb de informații, a agrea o listă a obiectivelor prioritare și a elabora strategii pentru a asigura că infractorii care controlează fenomenul infracțional din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în Moldova sunt aduși în fața justiției.

Recuperarea bunurilor

În 2016, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), denumit Comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate, a concluzionat că comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate a atins o cifră minimă de 461 miliarde USD în 2013. La nivel internațional, se recunoaște că privarea infractorilor de bunuri poate avea un efect mai mare de pedeapsă decât amenzile sau pedepsele cu închisoarea. Astfel, se reduce profitabilitatea infracțiunilor și se împiedică procesul de reinvestire a veniturilor criminale în alte activități criminale. În plus, activele criminale recuperate pot fi utilizate pentru a oferi compensații societății pentru prejudiciul cauzat de infracțiunile de contrafacere și piraterie. 

Infractorii care se află în spatele comerțului cu produse contrafăcute și piratate sunt motivați de profit. În consecință, instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să se axeze pe recuperarea activelor și descurajarea viitorilor infractori.

Sistemul de notificare și retragere

Instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi ar trebui să colaboreze cu furnizorii de servicii Internet pentru a dezvolta un sistem eficient de notificare și de retragere, care poate reduce fenomenul de contrafacere și piraterie online.

Numele de domen și blocarea site-urilor web

Instituțiile competente și titularii de drepturi ar trebui să aibă capacitatea de a acționa împotriva titularilor numelor de domen utilizate de site-urile web, care facilitează încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, blocarea site-urile care facilitează comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate poate constitui un instrument juridic eficient. 

Plățile financiare către site-urile web și veniturile din publicitate

Instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi ar trebui să dezvolte relații cu furnizorii de plăți (Visa, Mastercard sau Paypal) și furnizorii de servicii de publicitate (Google), care facilitează transferul de fonduri către site-urile web care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Prin intermediul acestor relații, instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi pot colecta informații financiare istorice și pot preveni realizarea unor plăți ulterioare. Acest lucru se poate realiza prin încheierea unor acorduri oficiale cu furnizorii de plăți și de publicitate și / sau prin emiterea unei încheieri judecătorești.

Utilizarea altor mijloace legale

Instituțiile de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală sunt încurajate să utilizeze orice alte mijloace legale față de persoanele care au comis infracțiuni în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv prin retragerea licențelor sau autorizațiilor de funcționare, inițierea investigațiilor fiscale și pronunțarea condamnărilor pentru alte infracțiuni.

Cooperarea

Cooperarea la nivel național

La nivel de documente, Republica Moldova deține un excelent model de cooperare prin intermediul Comisiei Naționale pentru proprietatea intelectuală și Observatorului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, aceste structuri trebuie să dea dovadă de eficiență și dinamism, fiind nevoie de întâlniri mai regulate și de integrarea plenară a titularilor de drepturi în cadrul acestor platforme de dezbateri. 

Cooperarea la nivel regional și internațional

Infractorii din domeniul proprietății intelectuale nu se opresc la frontiera Republicii Moldova, deci este esențial ca instituțiile publice competente să dezvolte o cooperare operațională cu instituțiile internaționale de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Comunicarea Uniunii Europene 467/2009 prevede că "din cauza naturii internaționale a contrafacerii și pirateriei, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere interne nu este doar o obligație legislativă, ci o necesitate clară. În acest scop, o rețea eficientă de puncte de contact la nivelul întregii Uniuni Europene este esențială pentru promovarea schimburilor rapide de informații privind produsele suspecte, locurile de producție, rutele de distribuție și punctele principale de vânzare. Aceasta va genera sinergie, care la rândul său va contribui la coordonarea politicilor naționale și la acordarea de asistență reciprocă”.

Cooperarea internațională poate include relații bilaterale, dar trebuie să includă și relațiile cu unitățile internaționale de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul unor organizații prestigioase, precum Interpol, Europol, Organizația Mondială a Vămilor și Observatorul Uniunii Europene privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Instituțiile responsabile din Moldova, în special autoritatea vamală și polițienească, trebuie să se implice plenar în operațiuni internaționale de combaterea a contrafacerii, precum "Pangea" sau "In Sites".

Conferința anuală în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Organizarea unei conferințe anuale privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu implicarea instituțiilor publice competente, judecătorilor și titularilor de drepturi, reprezintă o ocazie excelentă de a aduna toate părțile interesate împreună pentru a fi informate cu privire la evoluțiile recente, pentru a face schimb de bune practici și pentru a stabili contacte. Un astfel de eveniment ar trebui organizat și în Moldova.

Statistici

Necesitatea unei statistici transparente și robuste cu privire la contrafacere și piraterie este esențială nu numai ca un instrument de gestionare care poate demonstra progresul, ci și pentru a furniza informații privind schimbarea tendințelor și identificarea problemelor din sistemul de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Instituțiile investite cu competențe trebuie să dezvolte modele statistice solide și transparente. Aceste modele statistice ar trebui să fie compatibile atât cu modelele europene (DGTAXUD), cât și cu cele ale Observatorul Uniunii Europene privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (EUIPO).

De asemenea, Moldova ar trebui să implementeze metodologia elaborată de către EUIPO și Oficiul European de Brevete pentru a calcula contribuția drepturilor de proprietate intelectuală la dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă în Moldova. În plus, ar fi de asemenea util să se adopte metodologia EUIPO pentru a calcula nivelul fenomenului de contrafacere și piraterie în Moldova. Aceste statistici sunt esențiale pentru înțelegerea dimensiunii problemei și pentru alocarea resurselor corespunzătoare.

Conștientizare

Conștientizarea societății este la fel de importantă ca și implementarea celor mai performante instrumente juridice privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În acest context, urmează a fi aplicat principiul reducerii cererii de mărfuri contrafăcute și piratate, astfel încât disponibilitatea acestor produse se va reduce instantaneu. În consecință, este imperios necesar ca Moldova să dezvolte campanii eficiente de sensibilizare în materie de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, care să vizeze diferite segmente ale societății și să utilizeze indicatori de succes.

Titularii de drepturi

Absența marilor titulari de drepturi și / sau lipsa de activism din partea unora dintre ei în Republica Moldova, constituie impedimente importante pentru dezvoltarea unui sistem modern și eficient de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală. Atât autoritățile moldovenești, cât și partenerii internaționali trebuie să încurajeze titularii de drepturi pentru ca aceștia să coopereze și să ofere sprijin instituțiilor competente de combaterea contrafacerii și pirateriei din țara noastră.

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asupra întregii societăţi, actele de contrafacere și piraterie pot fi combătute doar cu implicarea plenară a acesteia. Concepţia actuală, de a plasa toată responsabilitatea privind situaţia criminogenă în societate doar pe umerii instituţiilor de stat, este o explicaţie de ce fenomenul de contrafacere și piraterie s-a dezvoltat atât de rapid în Republica Moldova într-o perioadă scurtă de timp. O societate informată şi dispusă să sprijine lupta împotriva contrafacerii reprezintă un pas hotărâtor în procesul de asigurare a drepturilor, deşi este greu de realizat.

Măsurile legale sunt o altă formă a reacţiei sociale împotriva fenomenului infracţional. Cu certitudine, organizaţiile criminale operează, în special, în statele cu o bază normativă nedezvoltată, marcată de carenţe legale sau raporturi juridice nereglementate. Uneori, chiar dacă există, reglementările învechite şi neajustate situaţiei nu pot servi drept frână în vederea prevenirii comiterii actelor de contrafacere și piraterie. Măsura legislativă va produce eficienţă în situaţia în care vor fi instituite suficiente instrumente juridice pentru ca autorităţile, titularii de drepturi şi consumatorii să le poată utiliza întru protecţia drepturilor lor.