Soldul depozitelor în băncile comerciale a înregistrat, anul trecut, o tendință de majorare. Conform rapoartelor prudențiale, acestea au crescut cu 7,7%, constituind 68,4 miliarde lei. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei.

Depozitele persoanelor fizice au constituit 66,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice, 33,2% și depozitele băncilor, 0,1%. Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 3,9 miliarde lei (9,4%) și a depozitelor persoanelor juridice cu 0,9 miliarde lei (4,5%).

Din totalul depozitelor, 59 la sută a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 3 miliarde lei (8,0%), constituind 40,3 miliarde lei la sfârșitul anului 2019. Depozitele în valută au constituit 41% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut cu 1,9 miliarde lei (7,3%), alcătuind 28,0 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 2,1 miliarde lei. Totodată, diferența de curs valutar a alcătuit -205 milioane lei.

Menționăm că, potrivit datelor Băncii Naționale, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a redus, pe parcursul anului trecut, cu 4,0 p.p. și constituit 8,5 la sută.