Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Potrivit documentului, excepție sunt cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată. La fel, excepție vor fi și următoarelor cauze:

 • privind infracțiunile flagrante;
 • în care au fost dispuse măsuri preventive;
 • referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii;
 • privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 • ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
 • privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,
 • privind infracțiuni contra securității naționale;
 • privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Totodată, activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se va desfășoară numai cu privire la:

 • cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
 • actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
 • cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

În decizie se mai menționează că acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.

La fel, termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plângerilor, altele decât cele permise, se întrerup, urmând ca din data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului hotărâri, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele permise spre judecare.

În perioada stării de urgență, audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgență, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. În cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărâri, prescripția răspunderii penale se suspendă.