Dreptul la sănătate, la educație și la protecție socială sunt considerate ca fiind printre principalele trei cele mai actuale și importante drepturi, care necesită o atenție sporită din partea societății în Republica Moldova. În același timp, dreptul la sănătate și la protecție socială sunt printre trei cel mai puțin respectate, de rând cu dreptul la un proces echitabil. Datele au fost publicate într-un studiu realizat la comanda Avocatului Poporului.

Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că în cea mai mare măsură sunt respectate drepturile copiilor și a femeilor, aceste opinii înregistrând și o creștere în raport cu datele studiilor precedente. Cel mai puțin sunt respectate drepturile consumatorilor de droguri și substanțe psiho-active, a minorităților sexuale, drepturile deținuților și ex-deținuților. Experții intervievați au accentuat, la fel, vulnerabilitatea locuitorilor din regiunea transnistreană privind respectarea drepturilor omului.

Majoritatea respondenților, 8 din 10, consideră că îmbunătățirea situației în domeniul respectării drepturilor omului depinde în mare măsură de Parlament, Guvern, ministere și departamentele acestora, dar și de primării, de președintele Republicii Moldova. În raport cu studiile precedente a crescut ponderea respondenților care consideră că îmbunătățirea situației în domeniul respectării drepturilor omului depinde de instituțiile statului, totodată fiind observată o tendință spre diminuare a responsabilității fiecărui cetățean în parte.

Cel mai frecvent este considerat că drepturile omului sunt încălcate de Guvern, Parlament, judecătorii, mai puțin de biserică, cultele religioase. Peste jumătate dintre respondenți consideră că drepturile omului se încalcă în egală măsură atât de persoane particulare, cât și de reprezentanții diferitor instituții.

Mass-media este instituția care în opinia respondenților asigură cel mai mult respectarea drepturilor omului (40,2% afirmații), urmată de președintele țării (38,3%). Cele mai joase aprecieri au fost înregistrate pentru ONG cu doar 25%, Parlament și judecătorii cu câte circa 32% aprecieri.

Studiul privind percepția respectării drepturilor omului, ediția 2021, este al treilea realizat la comanda Oficiului Avocatului Poporului în ultimii șase ani. Studii similare au fost efectuate în anii 2016 și 2018.