Potrivit informațiilor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), trimestrul I al acestui an se caracterizează prin creșterea activelor, creditelor, depozitelor persoanelor fizice, îmbunătățirea ușoară a calității portofoliului de credite. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Totodată, comparativ cu finele anului precedent, s-au diminuat fondurile proprii, depozitele persoanelor juridice, iar profitul obținut în trimestrul I al anului 2021 a înregistrat o descreștere față de perioada similară a anului precedent.

Mai exact, activele totale au constituit 104,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul trimestrului I al anului 2021 cu 0,6% (605,2 milioane lei).

În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț ”Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 43,7% (45,7 miliarde lei), fiind în creștere cu 0,5 puncte procentuale (p.p.). Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele Băncii Naționale (CBN) a constituit 18,5% (19,3 miliarde lei), fiind în creștere cu 0,9 p.p. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 20,3% (21,2 miliarde lei), fiind în descreștere cu 1,4 p.p. Restul activelor, care constituie 17,5% (18,3 milioane lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. și ponderea acestora nu s-a modificat față de sfârșitul anului precedent.