Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a discutat cu șefii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) despre necesitatea de a reexamina cuantumul minim garantat al salariului, care ar putea fi stabilit în mărime de 3.100 de lei, începând cu 1 iulie 2021.

Întrevederea survine după ce la începutul acestei luni, CNSM a expediat în adresa premierului interimar, Aureliu Ciocoi și a președintelui CNPM, Leonid Cerescu, a unei adresări în care sindicatele au propus să fie reexaminat cuantumul minim garantat al salariului. Sindicaliștii au propus ca partenerii sociali să inițieze consultări pentru a realiza o creștere mai mare a cuantumului salariului minim garantat în sectorul real, pe care Guvernul să o implementeze ulterior prin Hotărâre de Guvern, așa cum prevede legislația.

În cadrul întrevederii cu conducerea CNPM, sindicaliștii susțin că au reiterat argumentele cu privire la necesitatea majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real pentru a nu permite diminuarea nivelului de trai al populației prin reducerea veniturilor salariale ale lucrătorilor. Potrivit lor, cuantumul minim garantat a fost stabilit în mărime de 2.935 de lei începând cu 1 ianuarie 2021, față de 1 mai 2020, cum ar fi trebuit să fie în mod obișnuit. Astfel, salariații au ratat câte 160 de lei lunar sau 1.280 de lei pentru 8 luni ale anului 2020.

În prezent, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern, după consultarea partenerilor sociali. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.