Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este împotriva promovării și adoptării proiectului de Lege pentru modificarea Codului muncii care are drept scop reglementarea modului de detaşare a salariaţilor (personalului din instituţiile medico-sanitare etc.), precum şi de rechemare a acestora din concediul de odihnă anual, în perioada situaţiilor excepţionale legate de declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război sau declararea stării de urgenţă în sănătate publică. Un aviz în acest sens a fost expediat în adresa ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Sindicaliștii consideră că asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locul de muncă, dar şi aplicarea stimulărilor (compensaţiilor) pentru salariaţii care se află pe prima linie în depăşirea situaţiilor de criză, constituie soluţia cea mai eficientă pentru motivarea acestora să accepte atât propunerea angajatorului de detaşare, cât şi cea de rechemare din concediul de odihnă anual.

Potrivit sindicatelor, propunerile de completare a Codului muncii, au scopul de a stabili angajatorilor, dreptul de a dispune detaşarea salariaţilor, cât şi rechemarea acestora din concediul de odihnă anual, fără acordul scris al salariaţilor. Or, stabilirea unor asemenea drepturi pentru angajatori, ar constitui o contradicţie cu principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă, statuate la art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii. Sau, potrivit art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii, principiile precum: libertatea muncii, incluzând dreptul la munca liber aleasă sau acceptată; asigurarea dreptului fiecărui salariat la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă; reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, iar excepţii privind respectarea acestor elemente fundamentale ale reglementării raporturilor de muncă, nu sunt admise.

De asemenea, stabilirea dreptului angajatorului de a dispune detaşarea sau rechemarea salariaţilor din concediul de odihnă anual, fără acordul scris al acestora, constituie o contradicţie cu dispoziţiile art. 43 din Costituția Republicii Moldova, dar şi cu ale art. 6 din Codul muncii. Suplimentar, este de menționat, că propunerile de completare a Codului muncii, din proiectul de Lege, sunt incompatibile și cu prevederile alin. (1) al art. 7 din Codul muncii, potrivit cărora munca forțată (obligatorie) este interzisă.

Propunerile din proiectul creează circumstanţe pentru eventuale abuzuri din partea angajatorilor şi chiar a unor acte de corupţie. Or, angajatorul, la discreţia proprie poate dispune detaşarea sau rechemarea din concediul de odihnă a unor salariaţi în favoarea altora.