Procedura de înregistrare la domiciliu sau la reședință temporară în locuințele deținute în proprietate comună ar putea fi simplificată. Un proiect de modificare a Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova a fost transmis, deja, Guvernului pentru examinare.

Mai exact, se propune completarea Regulamentului cu prevederea că: ”În cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, declarația de primire în spațiu locativ pentru înregistrarea la domiciuliu sau la reședință temporară a persoanelor pe adresa intrării, se depune doar de către proprietarul sau coproprietarul cotei părți, în folosința căruia se află intrarea respectivă”.

Potrivit autorilor proiectului, măsura va optimiza precesele operaționale la prestarea serviciilor de înregistrare la domiciliu sau la reședință temporară. Normele actuale ale Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova prevăd că în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință temporară în locuința proprietate privată asupră căreia persoana nu are dreptul de proprietate și nu dispune de document ce atestă dreptul de folosință, este necesară declarația de primire în spațiu locativ a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței.

Totuși, art. 546 din Codul civil stabilește că fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote părți în măsura care nu schimbă destinația lui și nu aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari. Totodată, art. 4 și 11 din Legea cu privire la sistemul de adrese și pct. 5 subpct. 2) și pct. 28 subpct. 8) din Regulamentul cu privire la atribuirea, schimbarea denumirii arterelor de circulație și/sau a zonelor de circulație publică și numerotarea obiectelor adresabile stabilește că în cazu în care clădirea are mai multe intrări principale, fiecărei intrări i se atribuie o adresă separată. Norma se aplică și în cazul intrărilor în locuința proprietate comună divizată pe cote părți, înregistrată cu un singur număr cadastral.