Sistemul informațional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive (SIA GEAP), care în prezent este administrat de Agenția Servicii Publice (ASP), va trece în gestiunea Agenției pentru Guvernare Electronică. O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern în ședința din 16 decembrie.

Modificările prevăd transmiterea funcțiilor de posesor și deținător ale SIA GEAP de la Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția Servicii Publice către Agenția de Guvernare Electronică.

Amendamentele au drept scop aducerea actelor normative în concordanță cu legislația în vigoare privind funcțiile de bază ale Agenției de Guvernare Electronică în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continuă a platformelor tehnologice guvernamentale comune.

Implementarea prevederilor Hotărârii de Guvern necesită alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat. În acest sens, în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, au fost planificate alocații pentru administrarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive. Acestea vor fi redistribuite către Cancelaria de Stat, fondatorul Agenției de Guvernare Electronică, pentru administrarea şi dezvoltarea continuă a sistemului informațional.