Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat ”E-Legislație”.

Necesitatea elaborării proiectului derivă din art. 22 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Proiectul are drept scop crearea cadrului normativ conex legii menționate, precum și a bazei juridice pentru crearea și buna funcționare a acestui sistem informațional. Astfel, sistemul informațional ”E-Legislație” va fi destinat lucrului cu proiectele actelor normative, inclusiv cu avizele și expertizele referitoare la acestea.

Pentru sporirea calității proiectului actului normativ, ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la adresa electronică diana.melenciuc@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până la data de 3 septembrie.

Persoana de contact: Diana MELENCIUC, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, Telefon: (022) 20 14 26.