În urma lansării consultărilor publice referitoare la proiectul de lege privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a prezentat mai multe obiecții privind documentul, în partea ce vizează profesiile juridice.

1. Proiectul nu conține soluții pentru abordarea nejustificat diferențiată a profesiilor juridice în raport cu toate celelalte categorii de contribuabili. Potrivit art. 15 Cod Fiscal: în raport cu persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil; în raport cu persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil; în raport cu gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil; în raport cu întreprinderile mici și mijlocii - 4% din obiectul impunerii. Art. 543 Cod Fiscal: Profesiile juridice sunt unicele entități care sunt impozitate la cota de 18%.

UNEJ mizează pe susținerea Ministerului Justiției în remedierea situației ”cras inechitabile și nejustificate”, prin realizarea efectivă a inițiativei de reducere a cotei de impozitare a profesiilor juridice de la 18% la 12%.

2. Majorarea cuantumului contribuției fixe de asigurări sociale de la 10.740 lei/an până la 24.255 lei/an (cifră care rezultă din dezbaterile pe conceptul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021), chiar dacă este corelată cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale de stat nu este atractivă pentru profesioniștii din domeniul executării silite, este una excesivă și nejustificată.

3. Liber profesioniștii din domeniul justiției sunt și angajatori – astfel, aceștia poartă și sarcina achitării contribuțiilor la BASS/BASM pentru angajații biroului. Această sarcină, corelată și cu plata unor sume fixe, majorate excesiv, pune o povară prea mare pe un segment de contribuabili, care nu doar realizează și servesc unui interes public, dar și creează locuri de muncă.

UNEJ susține ferm necesitatea ajustării cotei de impozitare aplicabile profesiilor din domeniul justiției la cuantumul de 12%, cu aplicarea tuturor cheltuielilor deductibile și dezaprobă menținerea și instituirea unor norme noi ”dedicate” profesiilor din domeniul justiției. Instituția apreciază ca nejustificată, discriminatorie și nocivă această practică.

De asemenea, UNEJ insistă pe reglementarea posibilității de achitare în cuantum de 50% a plăților la BASS de către contribuabilii ce le achită în sumă fixă, prin inserarea completărilor în proiect.

Instituția mai subliniază că s-a oferit un termen critic de mic pentru avizarea proiectelor ce țin de domeniul bugetar-fiscal, în disonanță atât cu prevederile art. 33 al Legii cu privire la actele normative, cât și cu volumul (79 de pagini) și complexitatea proiectului.

Precizăm că, și Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) s-a pronunțat pentru aplicarea cotei de impozitare de 12% în privința exponenților profesiilor juridice.