După ce a activat o perioadă la o companie de telecomunicații, o persoană a solicitat angajatorului să îi achite o îndemnizație de 5.000 de dolari SUA. Dosarul a fost soluționat diferit de magistrații din Moldova și doar după ce Agentul Guvernamental a solicitat revizuirea deciziei irevocabile a CSJ, judecătorii de la instanța supremă au spus că solicitarea reclamantului a fost întemeiată.

Mai exact, între angajator și salariat a fost încheiat un Contract pe perioadă nedeterminată, care avea specificate și unele condiții speciale. Anume, era indicat că în cazul reorganizării sau lichidării companiei, dar și dacă persoana este concediat din inițiativa angajatorului, atunci salariatul urmează să primească o compensație în sumă de 5.000 dolari SUA. La fel, contractul prevedea că salariatul își poate da demisia cu dreptul de a primi această recompensa după expirarea a termenului de doi ani de la angajare.

După ce a lucrat puțin mai mult de trei ani la companie, angajatul s-a concediat din propria inițiativă. Ulterior a solicitat angajatorului să-i achite recompensa stipulată în contratul individual de muncă.

Compania a refuzat să plătească reclamantului suma solicitată. Mai mult, a înaintat cerere reconvențională spunând că în document au fost incluse clauze care trebuiau aprobate și de administratorul companiei, însă acest lucru nu a avut loc.

Disputa a ajuns pe masa magistraților. Prima instanță a dat dreptate reclamantului și a obligat pârâtul să-l achite îndemnizația și să-i acopere cheltuielile de judecată. Curtea de Apel Chișinău a casat decizia primei instanțe și a emis o nouă hotărâre prin care a respins cererea de chemare în judecată. Mai mult, magistrații de la apel au declarat nule prevederile contractuale privind achitarea indemnizației. Decizia a fost menținută, ulterior, de Curtea Supremă de Justiție.

Disputa nu s-a încheiat la CSJ. Reclamantul s-a adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar după ce CtEDO a comunicat autorităților de la Chișinău cererea, Agentul Guvernamental a solicitat Curții Supreme să revizuie decizia luată anterior.

După revizuirea dosarului, Curtea Supremă de Justiție a spus că reclamantul și-a întemeiat solicitarea în mod rezonabil și justificat juridic. Totodată, magistrații au stabilit că până la demisia reclamantului, angajatorul nu a invocat vreun temei de nulitate a contractului și nu a întreprins acțiuni privind anularea sau modificarea acestuia.

Astfel, CSJ a stabilit că declararea nulă a prevederilor contractuale, negociate și stabilite de comun acord de părți, au încălcat dreptul reclamantului. Astfel, magistrații au constat încălcarea dreptului garantat de art. 1 al Protocolului nr.1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și a casat deciziile anterioare.

Cât ține de solicitarea Agentului Guvernamental privind stabilirea unei compensații precuniare echitabilă, magistrații au spus că aceasta urmează să fie negociată printr-un acord. Stabilirea de către Curtea Supremă de Justiție a unei compensații pecuniare concrete se va suprapune cu atribuțiile funcționale stabilite prin lege pentru Agentul guvernamental şi, ca urmare, există riscul depășirii limitelor de competență prevăzute prin mandatul instituțional al instanței judecătorești supreme.