Serviciul Fiscal de Stat informează că în data de 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a notelor de informare pentru contribuabilii care desfășoară activitate economică. Deoarece data de 25, în acest an, este zi liberă (sâmbătă), termenul limită a fost extins până la data de 27 ianuarie.

Agenții economici urmează să depună în termenul stabilit, următoarele note de informare:

  • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18);
  • Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14);
  • Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17).

Serviciul Fiscal recomandă contribuabililor care au obligația de a prezenta Notele de informare menționate să-și onoreze obligația în termenul prevăzut de legislație.