Serviciul Fiscal de Stat precizează că din data de 1 iulie prin intermediul sistemului ”e-Factura” au fost emise facturi fiscale cu seria 0AA (zero AA). Facturile fiscale emise cu seria respectivă sunt valide și vor fi recunoscute de către toate sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv și de către sistemul de raportare electronică – SIA ”Declarație electronică”.

Totodată, furnizorii care au efectuat corectarea facturii fiscale, prin anularea facturii fiscale emise cu seria 0AA, crearea unei noi facturi fiscale conform procedurii reglementate, unde data livrării mărfurilor/serviciilor corespunde cu data livrării conform facturii fiscale anulate, iar data eliberării facturii fiscale a fost indicată data perfectării nemijlocit a facturii fiscale, cu întocmirea unei note contabile, care s-a atașat în compartimentul ”Documente anexate”, trebuie să știe că aceasta corespunde cadrului normativ în vigoare.

Procedura de corectare a facturilor fiscale respective este reglementată prin pct. 49 din Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice ”e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317 din 26.06.2020 și nu contravine modului de întocmire a facturilor fiscale prevăzute de art. 117 și 1171 din Codul fiscal.